Monday, 29/11/2021 - 21:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thắng Lợi

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

PHÒNG GDĐT SÔNG CÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MẦM NON THẮNG LỢI              Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/KH-MNTL                       Thằng Lợi, ngày 01 tháng 07 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 
  

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non qui định tại Thông tư 52/2020/TT- -BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 568/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/04/2021 của  Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022;

Căn cứ công văn số 1438/UBND-GDĐT ngày 26/05/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022;

Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021 - 2022 của nhà trường; Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và đơn vị;

Trường Mầm non Thắng Lợi xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Thực hiện đúng Luật giáo dục; quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo và kế hoạch huy động trẻ ra lớp của ngành học mầm non Thành Phố Sông Công.

- Tổ chức tuyển sinh đúng qui chế, quy định, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở tất cả các độ tuổi.

2. Yêu cầu.

- Tuyển sinh đúng quy định, đúng thời gian, đúng theo định hướng tuyển sinh tại công văn số 1438/UBND-GDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Sông Công về việc thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022;

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên phụ trách các độ tuổi.

- Thực hiện việc xét tuyển được xếp ưu tiên theo thứ tự tuyển sinh a, b, c, d theo công văn hướng dẫn tuyển sinh.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

- Trường Mầm non Thắng Lợi xây dựng công tác tuyển sinh như sau.

1. Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh trẻ em thuộc các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, Du Tán, Bến Vượng, Tân Lập của Phường Thắng Lợi; trường hợp còn chỉ tiêu và phụ huynh có nhu cầu nhà trường tuyển sinh trẻ thuộc các tổ dân phố Mỏ Chè phường Bách Quang và tổ dân phố Xuân Miếu 1, Xuân Miếu 2 phường Cải Đan.

2. Tổng số trẻ.

- Dự kiến qui mô năm học: 2021 - 2022: 205 học sinh/ 8 lớp ( Theo kế hoạch phát triển giáo dục)

- Dự kiến số lớp năm học 2020 - 2021: 08 lớp

Trong đó:

+ Nhà trẻ: 2 lớp 

+ Mẫu giáo: 6 lớp

Trong đó:

3-4 tuổi: 2 lớp

4-5 tuổi: 2 lớp

5-6 tuổi: 2 lớp

          - Dự kiến số lượng học sinh tuyển sinh mới năm học 2021 - 2022: 205 trẻ

          Trong đó:

 + Nhà trẻ (Trẻ 24 - 36 tháng tuổi): 50 trẻ

 + Mẫu giáo 3 tuổi: 50 trẻ

 + Mẫu giáo 4 tuổi : 50 trẻ

+ Mẫu giáo 5 tuổi: 55 trẻ (Huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn tới trường).

3. Thời gian tuyển sinh: Chia làm 2 đợt.

+ Đợt 1: 2 ngày (Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 02/7/2021).

+ Đợt 2: 2 ngày (Từ ngày 10/7/2021 đến hết ngày 11/7/2021).

(Trong đợt 1 nếu tuyển đủ số học sinh được phê duyệt nhà trường không tuyển sinh đợt 2).     

Lưu ý: Những trường hợp đăng ký tuyển sinh không đúng tuyến nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT cho bộ phận chuyên môn mầm non.      

Thời gian: Từ ngày 09/7/2021 đến hết ngày 10/7/2021.          

4. Địa điểm tuyển sinh: Trường Mầm non Thắng Lợi.

5. Hồ sơ tuyển sinh:

1. 01 Đơn đăng ký xin học (Có mẫu tại trường).

2. 01 Bản sao giấy khai sinh có xác nhận của UBND phường, xã.

3. 01 Bản sao sổ hộ khẩu nơi cư trú ( Có công chứng).

4. 01 Bản Giấy xác nhận hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có).

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN.

- Tham mưu với UBND phường Thắng Lợi tuyên truyền, vận động để huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn tuyển sinh ra lớp. Đảm bảo trẻ 5 tuổi huy động 100%, góp phần củng cố vững chắc kết quả Phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi.

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo để toàn thể nhân dân trong địa bàn phường Thắng Lợi nắm được kế hoạch tuyển sinh và thủ tục tuyển sinh của nhà trường để cho trẻ đến trường đúng tuyến và đúng thời gian qui định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Thắng Lợi năm học 2021 -2022. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố Sông Công để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.                                     

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;                                                                      

- Nhà trường (T/h);

 

 

 

                                                                                      Bùi Lan Hạnh

Tác giả: Trường MN Thắng Lợi
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 85
Năm 2021 : 239